Dutradagen

 

Dutradagen 2019!

Dutradagen den 11 maj 2019 blev mycket lyckad - bra väder och stor publik!

Invigningen skedde med ungersk folkdans, sedan parad med årets tema: skogs-och bandtraktorer. Därefter Dutradans 2019 och körning i fält.

Vi riktar ett stort TACK till släkt och vänner som hjälpte till före, under och efter Dutradagen!

/Helena och Christer

Dutra     Dutradagen     Dutraförsäljning     Bildgalleri     Tysk Dutrasida